ĐỌC VỂ NHÂN SÂM

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN

Khó khăn lớn nhất để phân loại nhân sâm đó là tuổi! Không dễ dàng để xác định được độ tuổi của nhân sâm núi nhưng có thể căn cứ vào một số yếu tố về đầu, cổ và gốc rễ để có thể xác định được tuổi của nhân sâm núi Hàn Quốc.

Làm thế nào để xác định tuổi của nhân sâm núi Hàn Quốc?

1. Kiểm tra đầu não sâm:

Nhân sâm núi Hàn Quốc là loại thảo mộc sống lâu năm. Mỗi năm khi vào mùa xuân, thân cây mới lại mọc lên, và chết đi vào mùa thu. Căn cứ vào phần đầu với những mắt đốt, người ta có thể xác định được tuổi của nhân sâm, nhưng điều này cũng có thể không chính xác vì một số cây có thể bị chết đi một phần hoặc có thể biến mất. Phần đầu nhân sâm rất quan trọng, nó là yếu tố chính để xác định được giá trị của cây nhân sâm Hàn Quốc. Nếu mất đi phần này, thì nhân sâm chỉ được xem như hàng giá rẻ.

2. Phần thân ngang:

Khi nhân sâm núi Hàn Quốc được phát triển trong môi trường tự nhiên, do ảnh hưởng của 4 mùa, cây nhân sâm có thể mọc thêm phần rễ rồi phát triển phình to thành củ. Cắt ngang củ sâm sẽ thấy đường như vân gỗ, thể hiện vòng đời của cây sâm. Để hình thành lõi sâm, mất 3 năm, và mỗi đường vân là một năm.Tuy nhiên, có nhiều trường hợp cây nhân sâm không mọc thêm vì nó còn tùy thuộc vào điều kiện đất đai và thời tiết.

Nhân sâm núi Hàn Quốc cao cấp được nhà nước Hàn Quốc xem là sản phẩm thương hiệu của quốc gia xứ sở Kim Chi. Nhân sâm núi Hàn Quốc được sinh trưởng tự nhiên trên núi và được giám sát chặt chẽ từ khâu kiểm tra mẫu đất trồng đến khi sản phẩm được bán ra thị trường. Sản phẩm hoàn toàn tinh khiết được hấp thụ tinh túy của núi rừng, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, và tồn tại ngoài thiên nhiên như sâm núi tự nhiên.

Theo Viện Chấn Hưng Lâm Nghiệp HQ KOFPI

6. Xác định tuổi theo khảo sát kiểm tra định kỳ:

Nhân sâm núi Hàn Quốc được nhà nước quản lý đặc biệt như rừng đặc dụng. Thông qua khảo sát định kỳ hàng năm mà có thể phân ra tuổi của nhân sâm.

Từ khi hạt nhân sâm được gieo trồng trên núi, nó phát triển chậm hơn so với nhân sâm công nghiệp và đôi khi không phát triển. Nhân sâm núi có nhiều kích cỡ hình dáng, nó tùy thuộc vào môi trường canh tác, phương pháp canh tác, điều kiện đất đai, và tùy thuộc vào tuổi.

3. Xác định tuổi nhân sâm dựa vào thân và lá:

Năm thứ nhất là 3 lá, năm thứ 2 là 5 lá có hình như bàn tay. Sâm từ 4 năm tuổi sẽ có 3-4 nhánh lá, mỗi nhánh lá có 5 cánh. Số nhánh lá càng nhiều thì số năm tuổi càng cao. Phân biệt theo cách này cũng tùy thuộc vào điều kiện đất đai và thời tiết

4.Hoa và quả sâm:

Hoa và quả sẽ bắt đầu hình thành từ năm thứ 3 nếu có điều kiện sinh trưởng tốt.

5. Lá sâm:

Năm thứ nhất là 3 lá, năm thứ 2 là 5 lá có hình như bàn tay. Sâm từ 4 năm tuổi sẽ có 3-4 nhánh lá, mỗi nhánh lá có 5 cánh. Số nhánh lá càng nhiều thì số năm tuổi càng cao. Phân biệt theo cách này cũng tùy thuộc vào điều kiện đất đai và thời tiết

Làm thế nào để xác định tuổi của nhân sâm núi Hàn Quốc?

Khó khăn lớn nhất để phân loại nhân sâm đó là tuổi!. Không dễ dàng để xác định được độ tuổi của nhân sâm núi nhưng có thể căn cứ vào mốt số yêu tố về đầu, cổ và gốc rễ để có thể xác định được tuổi của nhân sâm núi Hàn Quốc.

9/6/2021

SUBSCRIBE

Subscribe to be updated about latest news and blog posts and to follow what is happening in a magical land of Bali.